دندانپزشک گرامی

کالای دندانپزشکی قاچاق و تقلبی علاوه بر نپرداختن حقوق گمرکی و عوارض قانونی کالا به دولت هنگام ورود به کشور با حمل غیر اصولی سلامت و اقتصاد بیماران را هدف قرار می دهد.

بیمار به دندانپزشک خود اعتماد دارد، بیاییم همواره با عدم خرید و استفاده از کالای قاچاق و تقلبی به اعتماد بیمار خود ارج نهاده و به سوگند پزشکی خود وفادار بمانیم.

کامپوزیت سارمکو به نرخ رسمی و دارای برچسب اطمینان را از ما بخواهید.

شما میتوانید برای اطمینان از اصالت کالای دندانپزشکی و بررسی صحت برچسب اصالت روی کالا به لینک زیرمراجعه فرمایید:

 برای بررسی اصالت کالای خریداری شده اینجا را کلیک کنید