فرزهای 12 پره و 30 پره

فرزهای پره دار، ساختار تیغه ای با دقت طراحی شده از جنس تنگستن کارباید دارند که اکثر خطوط سطحی را از بین می برد و ما در جهت polishing & finishing  قدرتمند کمک می کند.

طراحی منحصر به فرد این فرزها باعث می شود که تیغ ها به طور مداوم در تماس با سطح برش باقیمانده و ارتعاش کمتری ایجاد کند.

فرزهای 12 پره برای پیرایش و پایان دادن به مواد ترمیم کننده، حاشیه حفره  و هم سطح شدن مواد پرکردگی و دیواره دندان ایده آل اند.

فرزهای 30 پره برای پالیش سطح نهایی، پرداخت و shining بهتر کامپوزیت طراحی شده و در کاهش زمان بسیار موثراند.

فرزهای 30 پره شامل:

FGU41/014-018-023

FGU44E/018

FGU48/012

FGU247/012

FGU212/012

FGU212R/010

FGU49/010

FGU133/010

FGU135/014

FGU50/012

نظرات