فرز آنگل

کاربرد فرز الماسه پایه آنگل

برای برداشتن Overhang  آمالگام،روکش و برداشتن اضافات سیمان در زیر روکش ها

برای اصلاح finishing line

نظرات