بیستمین کنگره انجمن اندودانتیست های ایران

بیستمین کنگره انجمن اندودانتیست های ایران

تهران سالن اجلاس سران 

غرفه شماره 8 شرکت اقلیم دانش

5 تا 8 مهر 1401

شرکت اقلیم دانش نماینده انحصاری محصولات سارمکو و فرزهای دیاتسین سوئیس ، با تخفیفات ویژه مقدم شما را گرامی میدارد.

نظرات