جافرزی قابل اتو کلاو

محصول جدید کمپانی Vanetti_ Diatessin

جا فرزی فلزی قابل اتوکلاو

با قابلیت گذاشتن 24 عدد فرز توربین و آنگل  تا ارتفاع mm25 در پک

 

 

نظرات