جراحی لثه با فرز سرامیکی

  1. فرز سرامیکی با نام CERAMIC SOFT TISSUE TRIMMER (CSTT)  در دو سایز کوتاه و بلند با برند DIATESSIN  برای جراحی لثه با کاربری آسان
  2. این فرز به دستگاه توربین وصل میشه.هد این فرز از سرامیک تشکیل شده و به هیچ عنوان کند نمیشود و نمی شکند.

فرز سرامیکی 6 کاربرد دارد :

  1.  بلند کردن طول تاج دندان
  2.  برداشتن لثه پری کرونایتیس دندان عقل
  3.  آشکار سازی پوسیدگی کلاس
  4.  برداشتن لثه اضافه روی فیکس چر ایمپلنت
  5.  جهت تهیه باکس کلاس II و برداشتن لثه اضافه
  6.  برای آشکار سازی ختم تراش دندان ها جهت روکش

بدون NECROSIS

فرز سرامیکی میزان خونریزی را به حداقل رسانده و تنها نکته این فرز در کاربرد حتما باید آب توربین بسته باشد.

نظرات