آموزش کاربرد فرز سرامیکی

آموزش فرزهای مدرن

مرحله اول: فرز مشخص کننده فینیشینگ لاین

مرحله دوم: فرز یکسان کننده شیار لمینیت

مرحله سوم: فرز تصحیح کانتور پالاتال

مرحله چهارم:فرز جداکننده دندان