فرزهای مخصوص ENDO

  • فرزهای مناسب ENDO با کاربرد بسیار عالی
  • جهت بازکردن مستقیم بدون خطر Perforation
  • برای ورود به  pulp chamberبدون خطر Perfora
  • دارای انتهای غیر برنده safe end
  • با کیفیت و کارایی بسیار بالا
  • در دو مدل الماسه و کارباید
نظرات