کامپوزیت فلو

کامپوزیتهای فلو محتوای پر‌کننده کمتری دارند و باید همواره در لایه‌های نازک به‌کار روند. این کامپوزیتها در واقع برای ترمیم‌های ساده‌تر در نواحی پروگزیمال به‌کار میرود

از موارد کاربرد آن می‌توان به برخی از ترمیم‌های کلاس I کوچک ، به عنوان مواد مسدود کننده شیارها و فرورفتگی‌ها و در شکل رایج‌تر به عنوان اولین قطعه کامپوزیت در نقش لاینر زیر کامپوزیت را نام برد.

برخی از موارد استفاده از کامپوزیتهای فلو:

قابلیت مرطوب سازی مطلوب

ترمیم دندانهای شیری

ترمیم پوسیدگی‌های سطح ریشه و نواحی سرویکال‌ها

ترمیم پرکردگی‌های ناقص کامپوزیتی مثل لب پریدگی و ترک

سهولت کاربرد و ویسکوزیته خوب کامپوزیت

ترمیم پوسیدگی(به خصوص حفرات کوچک و کم عمق)

کامپوزیت فلو سارمکو در بسته‌بندی 2 گرمی در رنگ‌های A1,A2,A3op,A3.5,B1,C2,SW موجود می‌باشد.

نظرات