فرز سرامیکی با نام CERAMIC SOFT TISSUE TRIMMER (CSTT)  در دو سایز کوتاه و بلند با برند DIATESSIN  برای جراحی لثه با کاربری آسان

این فرز به دستگاه توربین وصل میشه.هد این فرز از سرامیک تشکیل شده و به هیچ عنوان کند نمیشود و نمی شکند.

فرز سرامیکی 6 کاربرد دارد .

  • برای بلند کردن طول تاج دندان
  •  برای برداشتن لثه پری کرونایتیس دندان عقل
  •  آشکار سازی پوسیدگی کلاس V 
  •  برداشتن لثه اضافه روی فیکس چر ایمپلنت
  •  جهت تهیه باکس کلاس II و برداشتن لثه اضافه
  •  برای آشکار سازی ختم تراش دندان ها جهت روکش

بدون NECROSIS

فرز سرامیکی میزان خونریزی را به حداقل رسانده و تنها نکته این فرز در کاربرد حتما باید آب توربین بسته باشد.