فرزهای مخصوص لمینیت

             

لمینیت و تراش آن

لمینیت‌ها پوسته‌های بسیار نازکی از جنس پرسلن هستند که به سطح خارجی دندانهای قدامی چسبانده می‌شود.ضخامت آنها بسیار کم و در حدود 5/0 الی 6/0 mm است.جهت تراش لمینیت دندان،که از جنس فلدسپاتیک(نوعی سنگ) باشد قطر 5/0 mm تراش کافیست تا تکنسین زیبایی بتواند با ادغام پرسلن و ساخت ونیر لمینیت،دندانهای قدامی را بسیار زیباتر کند.جهت این تراش از فرز مخصوص لمینیت دارای سرعت،نیرو و فشار کم استفاده می‌شود این فرزهای مخصوص با 106 میکرون الماسه میتواند این خواسته را محقق کند.

         نوک گرد باعث جلوگیری از نفوذ بیش از حد آب 
نظرات