بررسی استحکام فشاری کامپوزیت

از‌آنجا که در طول پروسه جویدن ،دندانها به طور مداوم در معرض سیکل‌های مکانیکی و حرارتی قرار می‌گیرند،مواد ترمیمی دچار شکستگی شده و در نهایت می‌شکنند. بنابراین ترمیم دندان با ماده ترمیمی که بتواند این فشارها را تحمل کند بسیار ضروری و مهم است.خصوصیاتی مانند مواد تشکیل دهنده شیمیایی،میزان فیلر،اندازه و شکل فیلرها روش و زمان کیور کردن از جمله مواردی هستند که بر کارایی ماده کامپوزیتی تاثیر گذارند.در این میان ،در کامپوزیت میکروهیبرید ELS SAREMCO  با داشتن50% فیلر و مدول الاستیسیته بالا ، تحت تاثیر نیروهای جونده ، دفرمیتی کمتری رخ می‌دهد. بنابراین استرس و ترک ایجاد شده پس از آن به آسانی اتفاق نمی‌افتد.همچنین اندازه و تعداد  مناسب فیلرهای موجود در این کامپوزیت نسبت به نانو کامپوزیتها  باعث بهبود مکانیسم crack pinning  شده .در نتیجه باعث افزایش سختی شکست آن می‌گردد.

بازخوردها