محصول جدید 2

                                                                   

                                                                        CROWNTEC

  • پلاستیک مرغوب برای برای ترمیم های دائمی ، روکش ها، اینله و آنله ، ونیچر ها و دندادنهای مصنوعی
  • ماده ای تک مرحه ای است و استتیک بالایی دارد و اوپسیته خوبی نیز دارد
  • سازگاری زیستی خوبی دارد
  • عدم وجود ماده ای که در آب حل شود(حلالش آب نیست)
  • خیلی راحت و سریع آماده مصرف میشود بدون نیاز به تکا دادن یا مخلوط کردن زیاد
  • استحکام خمشی بالای 130 مگاپاسگال
  • مدول بالای 4000 مگاپلسگال
  • موجود در طیف رنگی ویتا

 

نظرات