نتایج کمپین

به اطلاع دندانپزشکان گرامی میرساند نتایج کمپین سارمکو 2021 به شرح زیر اعلام شد

جناب آقای دکتر امیر بدلی حقی نفر اول

جناب آقای دکتر سینا حیدری نفر دوم

جناب آقای دکتر مهدی سعادت و جناب آقای دکتر حمیدرضا دادخواهان نفر سوم

مراسم اهدا جوایز نفرات برتر روز جمعه ساعت 11 الی 12 در کنگره اکسیدا غرفه اقلیم دانش E5d2

سایر دندانپزشکان گرامی که با ارسال نمونه کار در کمپین شرکت نمودن میتوانند برای دریافت تقدیر نامه و کد تخفیف به غرفه اقلیم دانش در کنگره اکسیدا مراجعه نمایند 

نظرات