نمونه کارهای بالینی با کامپوزیت els

نمونه کارهای بالینی با کامپوزیت ELS Extera Low SHrinkage

وضعیت اولیه ← ترمیم دندان شماره 7 و 6 با آمالگام با قدمت 35 سال

 

آماده کردن دندان← تخلیه آمالگام به طور کامل و آماده سازی دیواره‌ها

 

اچینگ← حفره آماده شده را با ماتریس جدا کرده و اچینگ را انجام می‌دهیم

 

پرکردن دندان با کامپوزیت ELS← کامپوزیت رنگ A3 را به صورت لایه‌ای روی دندان گذاشته و نور می‌دهیم

 

مرحله نهایی← می‌توان با استفاده از کامپوزیت قهوه‌ای سارمکو دندان را طبیعی‌تر ساخت

در نتیجه← پرداخت و پالیش نهایی

نظرات