کنگره ها و همایش ها در سال 1401

بیستمین  کنگره انجمن اندودانتیست های ایران بیست و یکمین کنگره انجمن بین المللی پریو دنتولوژی ایران بیست و نهمین کنگره جامعه دندانسازان ایران
بیستمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی زیبایی هشتمین همایش بین المللی انجمن ایمپلنتولوژی ایران بیست و دومین کنگره انجمن علمی پروستودنتیست های ایران
پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بیستمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران
بازخوردها