محصول جدید 1

                                                                          BENTURETECK

 

  • پلاستیک خیلی مرغوب برای ساخت دنچر خیلی با کیفیت با دستگاه پرینتر سه بعدی  ASIGA MAX  UV  
  • قابل استفاده برای تمام انواع نیچرها
  • ماده راحت و دقیقی است در ساخت نیچر
  • سازگاری زیستی خوبی دارد
  • MMA و مونومری از خود به جا نمیگذارد
  • خصوصیات فیزیکی خیلی خوبی دارد (شکل پذیری خوبی دارد)
  • استحکام خمشی بالای 100 مگاپاسگال
  • مدول بالای 1000 مگپاسگال
  • نحوه بسته بندی : بطری
  • وزن :500 گرم

 

نظرات